HIPOCRATE in anul I la UMFCV

HIPOCRATE in anul I la UMFCV

AG 279

Autoritate contractantă: MEN

Imbunatatirea invatamantului prin combaterea abandonului in primul an de studii universitare de licenta


Scopul proiectului este combaterea abandonului în primul an de studii universitare de licență, pentru studenții aflați în diferite situații de risc, înscriși în cadrul Facultătii de Medicina din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova (UMFCv). Prin măsurile și acțiunile integrate se urmărește îmbunătățirea cunoștințelor și a motivației pentru învățare, pentru 40 dintre studenții cu factori de risc; pentru eficiență și operativitate se va lucra cu 20 de studenți din anul I/fiecare din cei 2 ani de implementare. Direcții de acțiune prevăzute: 1. Îmbunătățirea performanțelor academice, prin sesiuni remediale organizate pe discipline distincte, la care s-au înregistrat în mod recurent rezultate mai scăzute decât la celealte discipline din curriculum; 2. Clarificarea propriilor valori, interese, talente/aptitudini, cât și a aspectelor de îmbunătățit în privința comportamentului, asertivității, sociabilității prin organizarea de sesiuni de consiliere profesională și orientare în carieră și de dezvoltare a competențelor socio-emoționale; 3. Îmbunătățirea capacității de planificare a carierei pentru cei 40 de studenți (stabilirea obiectivelor, a unor etape de parcurs, termene intermediare etc), prin participarea la sesiuni de consiliere profesională și orientare în carieră; 4. Creșterea încrederii în forțele proprii, îmbunătățirea stimei de sine, consolidarea unor competențe transversale (cum ar fi comunicarea) și suscitarea interesului pentru cunoașterea rutelor alternative în carieră, prin participarea la sesiuni de dezvoltare a competențelor socio-emoționale și participare la workshop-uri în domenii specifice; 5. Descoperirea oportunităților de ocupare, a exigențelor angajatorilor, cât și a modului operațional de lucru dintr-o organizație de profil, în paralel cu posibilitățile de auto-ocupare; 6. Prevenirea fenomenului de abandon printr-o campanie de sensibilizare la nivelul FM-UMFCv - activități constante de conștientizare asupra implicațiilor negative ale abandonului în primii ani de studii universitare și informare despre drepturile/obligațiile studentului.
...
  • Fonduri
  • An : 2019
  • Data de la care : 28.11.2019
  • Data până la care : 29.11.2021
  • Sumă : 187426  RON
Actualizat la 29.03.2023, 10:02