Masterat

Masterat

EXAMENUL DE DISERTAȚIE, SESIUNEA FEBRUARIE  2023,

PERIOADA DE ÎNSCRIERE : 20-22.02.2023 în intervalul orar 10.00-14.00.

 

DOCUMENTE ÎNSCRIERE:

-      CERERE ÎNSCRIERE  EXAMEN DISERTAȚIEsemnată de către absolvent

-      Copii legalizate sau certificate conform cu originalul de către persoanele autorizate dacă se prezinta originalul, ale certificatului de naştere şi certificatului de căsătorie (unde este cazul)

-      DECLARATIE PLAGIAT 2023 

-      NOTA DE  LICHIDARE  PENTRU RIDICAREA ACTELOR DE LA DOSARUL PERSONAL 2023

-      CERERE ACTE STUDII 2023

-      LUCRAREA DE DISERTAȚIE ÎN FORMAT LETRIC. Aceasta va fi însoțită de: referatul lucrării semnat de către Coordonatorul lucrării, rezumatul de min 500 cuvinte întocmit și semnat de absolvent.

-      CD care conține: lucrarea de DISERTAȚIE în format pdf, prezentarea power point, rezumatul și referatul scanate.

 

Persoanele care nu au depus documentatia completă prevăzută în perioada de înscriere, nu vor putea participa la susţinerea examenului de disertaţie din sesiunea februarie 2023.

 

 

EXAMENUL DE DISERTAŢIE, SESIUNEA FEBRUARIE  2023, SE VA DESFĂȘURA DUPĂ URMATORUL CALENDAR ÎN MOD FIZIC:

 

 

1. SUSȚINEREA LUCRĂRII DE DISERTAŢIE: MARȚI 28 FEBRUARIE 2023, ORA 12.00, SALA 105 , CORP C – BDUL 1 MAI NR.68

 

 

 

Actualizat la 06.03.2023, 09:28